Formació

Continguts

K

1. La perspectiva social del poder

K

2. Què és guanyar?

K

3. Els mètodes de la no-violència

K

Manual per a campanyes noviolentes

Malgrat les experiències amb la no-violència i la desobediència civil la tardor de 2017 i la de 2019, així com altres de més puntuals, el mètode i la teoria de la lluita no-violenta només s’ha socialitzat de forma molt limitada i no ha penetrat en els espais que podrien arribar a fer-ne ús.

La tècnica de la no-violència té un potencial estratègic importantíssim per al moviment independentista. En la present secció es pretén donar-la a conèixer des d’una perspectiva teòrica per, arribat el moment, poder dur-la a la pràctica.

1. La perspectiva social del poder

2. Què és guanyar?

3. Els mètodes de la no-violència

Manual per a campanyes noviolentes